Calendar
 
   
 
Diary Update
 
 
ใต้ร่มธงไทย
หนักแผ่นดิน
ภารกิจนายตำรวจปกครอง
ชีวิตร้อยเวรโรงพัก
'รม บ่ จอย
นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง + ดื่มกาแฟมากๆทำให้ตาบอด !!!
เรื่องของตำรวจ 2 vs ราตรีนี้อีกยาว
เรื่องของ ตำรวจ
บ่น
ผมรักแม่ ผมรักพ่อ (และผมรักป้า) ครับ
จตุจักร
ยอดรัก สลักใจ
Sufficiency Theory
มันมาอีกแล้ว
เรื่องของธงชัยเฉลิมพล - ธงประจำกอง - ธงชัย
จปร.มาเยี่ยมชม vs งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา
ภารกิจกลางวัน vs กินมื้อเที่ยง
ภารกิจตอนเช้า :; นรต.หญิง !!
ภารกิจ ค่ำคืนวันอาทิตย์
เปิดเผยตัวตน : นายตำรวจปกครอง
๓๖ แผนที่ชีวิต (ของใคร??) VS เครื่องมือหากิน (๒) VS ป่วยครับ
เรื่องของสถาบัน VS เครื่องมือหากิน
สีสันใหม่ ไดอารี่คลับ

 
 
Favourites Diary
 
   
  

เปิดเผยตัวตน : นายตำรวจปกครอง

เปิดเผยตัวตน  :  นายตำรวจปกครอง

 

หลังจากเปิดตัวสีสันใหม่  ไดอารี่คลับมาหลายวันแล้ว

ก็ได้ครุ่นคิดว่า  เป็นการสมควรหรือไม่ที่จะเปิดเผยตัวตน  เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับทราบ  เพราะเหตุผลหลายๆประการ  ไม่ว่าจะด้วยฐานะของผมเอง   หรือภาพต่างๆ  หรือแม้แต่ผลที่อาจจะสะท้อนจากบุคคลภายนอก

แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้ว  ลองมาใช้เหตุผลไตร่ตรอง  และคิดด้วยเหตุผลที่ว่า  “เอาเจตนาเป็นที่ตั้ง”  แล้ว  ก็คิดว่า  ไม่ว่าผลภายหน้าจะสะท้อนกลับมาอย่างไร  มันก็คงไม่มีอะไรเสียหาย ไม่ว่าต่อตัวผมเอง  หรือต่อองค์กร  หรือต่อสังคม  เพราะสิ่งที่จะนำเสนอต่อๆไป ก็ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง  เกิดขึ้นจริง และมีแต่สิ่งดีดีที่มอบให้แก่สังคม  ก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไร ที่จะต้องหลบๆซ่อนอีกต่อไป ครับ

 

 #@  แนะนำตัวกันอีกครั้งครับ

 

อาชีพปัจจุบัน  ....  รับราชการตำรวจ

หน่วยงานสังกัด    ...  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  (Royal Police Cadet Academy  :  RPCA)

หน้าที่         .....  นายตำรวจปกครอง

ยศ ตำแหน่ง     ....   ขอไม่เปิดเผยครับ  เพราะมันเป็นแค่ “หัวโขน” เท่านั้นเอง ซึ่งผมเอง ไม่เคยคิดยึดติดกับมัน

 

ก่อนอื่น  ขอให้ลองลืมภาพตำรวจทุกๆแบบที่เคยรู้จักมา  ให้มาเริ่มต้นป้อนบรรจุข้อมูลกันใหม่นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ   เพื่อที่ทุกๆท่านจะได้มองเห็นภาพที่แท้จริง  ว่าจุดกำเนิด  แหล่งผลิตนายตำรวจหลักชั้นสัญญาบัตร (นายร้อย)  ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของไทย นั้น   แท้ที่จริงแล้ว   เขาทำอะไรกันบ้าง

 

ขอให้ลืมภาพ “อาจารย์ฝ่ายปกครอง” ที่ท่านๆ เคยพบเห็นมาไม่ว่าในระดับใดของสภานศึกษา   เพราะว่า “นายตำรวจปกครอง” หรือ “นายตำรวจฝ่ายปกครอง”   ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  นั้น   แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กับ “อาจารย์ฝ่ายปกครอง”  ขอให้ เริ่มต้นมารับข้อมูลใหม่เลยครับ

 

ภาระหน้าที่ประจำ ของนายตำรวจปกครอง

               .. ปฏิบัติงานธุรการ-อำนวยการ ทั่วไป (ในวันเวลาราชการ)

               .. ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อยตำรวจ ,ดูแลความประพฤติ, ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ (ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง)

               .. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (ปฏิบัติหน้าที่ทั้งวันราชการ และวันหยุดราชการ ตามที่ได้รับมอบหมาย)

              .. เป็นอาจารย์สอนในบางรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย

              .. กำกับดูแลการฝึกหลักสูตรพิเศษ  เช่น หลักสูตรต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ , หลักสูตรการโดดร่ม , หลักสูตรการฝึกงานในสถานีตำรวจ , หลักสูตรฝึกหัดงานสอบสวน

              .. กำกับดูแลกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ของนักเรียน เช่น การอบรมวิปัสนา  โครงการพ่อแม่สมมุติ  โครงการจิตอาสา  โครงการพ่อแม่สมมุติ  การร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

              .. ให้การฝึกแบบธรรมเนียมตำรวจ

              .. การฝึกแบบฝึกตำรวจ , ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี

              .. ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ  เสริมสร้างบุคลิกภาพแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ

              .. ปลูกฝังระเบียบวินัย และการปฏิบัติต่างๆของนักเรียนนายร้อยตำรวจ   ตั้งแต่เวลา 05.30 น. - 22.30 น.  (ดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอด)

              .. อบรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

              .. เสริมสร้างจิตวิญญาณตำรวจอาชีพ  และอุดมการณ์ความเสียสละเพื่อสังคม

 

ทั้งนี้  ภาระหน้าที่ต่างๆ ที่กล่าวมานั้น  มีจุดประสงค์หลักเพื่อ “หล่อหลอม”  ให้นักเรียนนายร้อยตำรวจทั้งหมด  มีคุณสมบัติที่ดี  มีจิตใจที่เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะอันดี ที่จะจบออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ

    ( แต่เมื่อพวกเขาจบการศึกษาออกไปแล้ว  อาจจะไปพบกับสภาพสังคม  สภาพแวดล้อม  สภาพความกดดันในหน้าที่การงาน  และสภาพการเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชาที่แตกต่างกันไป  ก็อาจมีผลให้ความคิดและพฤติกรรมเปลี่ยนไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้านทานต่อสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นในตัวของพวกเขาเอง และมีปัจจัยอีกมากมายที่อาจทำให้ “ผ้าขาว”  กลายเป็น “ผ้าเทา”  หรือ “ผ้าดำ”  ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสถาบันแห่งนี้ครับ)

 

 

อย่างที่เคยบอกแล้วว่า  ลำพังการศึกษาแต่ด้าน “วิชาการ”  เพื่อให้มีความรู้ “เป็นเลิศ” (ผมเกลียดคำนี้จริงๆ) นั้น   จะไปหาเรียนที่ไหนๆก็ได้  ไม่ว่าจะเป็นรามคำแหง  มสธ  จุฬา  ธรรมศาสตร์  ราชภัฎ  หอการค้า  สยาม  นิด้า  หรือที่ไหนๆก็ได้   ไม่จำเป็นต้องมีสถาบันแห่งนี้ขึ้นมาก็ได้

 

การที่ก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ขึ้นมา  ต้องมีอะไรที่สำคัญ และมากกว่าความรู้ทางวิชาการเหล่านั้นครับ      จะต้อง “บูรณาการ” (เกลียดคำนี้อีกคำ) กับการหล่อหลอมให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสมควรที่จะได้จบไปเป็น “นายตำรวจสัญญาบัตร”  เพื่อไปพิทักษ์รับใช้ประชาชน ด้วยจิตวิญญาณที่มีอุดมการณ์  ครับ  เพื่อให้  Output ที่ออกจากโรงเรียนแห่งนี้ มีคุณสมบัติครบครัน

 

ไม่เช่นนั้นแล้ว  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านคงไม่คิดตั้ง โรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ   ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๕ หรอกครับ

 

 

   ความรู้วิชาการ (ในห้องเรียน)   เป็นหน้าที่ของ “อาจารย์” ครับ

   แต่ จิตวิญญาณ+อุดมการณ์+คุณลักษณะที่ดี    เป็นหน้าที่ของ “นายตำรวจปกครอง” ครับ

      (ความจริงยังมีงานกิจกรรมนักเรียนอีกส่วนหนึ่งที่ คอยทำหน้าที่บางส่วนร่วมกับนายตำรวจปกครองครับ) 

 

    พวกผม ไม่ใช่อาจารย์ครับ  กรุณาอย่าเรียกว่าพวกผมเป็น “อาจารย์”  เพราะทำหน้าที่คนละเรื่องกันเลยครับ

 

 

     แน่นอนครับ  การทำหน้าที่ของพวกผมนั้น มีผลกระทบโดยตรงกับนักเรียนนายร้อยตำรวจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพราะการจะ “หล่อ” “หลอม”  นั้นจำเป็นต้อง “บีบ” “อัด”  “เคี่ยว”  “เข็ญ”  รวมถึง “กดดัน”  อย่างหนักหนาสาหัส ทำให้ชีวิตประจำวันของพวกเขาไม่สุขสบาย     เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว คุณสมบัติต่างๆที่สังคมคาดหวังจากนายตำรวจสัญญาบัตรก็คงไม่ซึมเข้าสู่กระแสเลือด และจิตสำนึกของพวกเขาได้   ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสังคมในภายหน้าได้      ด้วยเหตุนี้ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ต้องรับการหล่อหลอมนั้น  ย่อมมีทั้งคนชอบ และคนชัง  (คนชังคงจะมีมากกว่า)

 

    แต่เชื่อเถอะว่า  สิ่งดีดีต่างๆที่พวกเขาได้รับจากการปลูกฝัง หล่อหลอมในระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่  มันจะติดตัวเขาไปโดยที่เขาตลอดไป  จนเขาไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติภายหน้า มันก็จะติดตัวเขาไปไม่มีหายไปไหน แม้ว่าเขาจะไม่รู้ตัวก็ตาม

 

 

 

 

 

 @# ภารกิจเมื่อวันพฤหัส ที่ ๒๔ และศุกร์ที่ ๒๕ กรกฏาคม ที่ผ่านมา @#

 

 

...  ตอนบ่ายวันพฤหัส ที่ ๒๔ มีเวลาว่างจากงานเอกสาร  ก็แวะไปช่วยดูการซ้อมรับพระราชทานกระบี่ให้แก่ ว่าที่ ร.ต.ต. (นรต.๖๑)  ซึ่งเป็นการซักซ้อมพื้นฐานเบื้องต้นไว้ก่อนที่จะได้รับทราบกำหนดการพิธีพระราชทานกระบี่แจ้งมาจากสำนักราชเลขาธิการ

 

 เปิดเผยตัวตน นายตำรวจปกครอง

 

... ตอนเช้าวันศุกร์  ต้อนรับคณะนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ และคณะนายทหาร นายตำรวจ จำนวน ๕๐๐ กว่าคน  มาเยี่ยมชมโรงเรียนนายร้อยตำรวจครับ

 

 

 

เปิดเผยตัวตน นายตำรวจปกครอง

 

 

... บ่ายวันศุกร์  ว่าที่ ร.ต.ต. (นรต.๖๑) เลือกตำแหน่งลงบรรจุครับ

ปีนี้ตำแหน่งมาแบบน่าสะบัดหัว แก่น้องๆว่าที่ ร.ต.ต. เป็นอย่างยิ่ง  เพราะว่ามีตำแหน่งพนักงานสอบสวนในนครบาลเกือบ ๒๐๐ ตำแหน่ง  ที่เหลือ เป็น ๓ จังหวัดภาคใต้ ๓๐ ตำแหน่ง  ๕ จังหวัดภาคใต้  ๑๐ กว่าตำแหน่ง  และ ตชด.ต่างๆ  ๓๐ ตำแหน่ง   น่าเสียดายที่ไม่มี บก.สอ. ค่ายนเรศวรเลย  และไม่มีตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรภาคอื่นๆเลยครับ

 

 

เปิดเผยตัวตน นายตำรวจปกครอง

 

     Share

<< ๓๖ แผนที่ชีวิต (ของใคร??) VS เครื่องมือหากิน (๒) VS ป่วยครับภารกิจ ค่ำคืนวันอาทิตย์ >>

Posted on Sun 27 Jul 2008 2:57


อยู่แต่ในนครบาลแยะๆ..เดี๋ยวจะติดความสบายไหมเนาะคะ

แต่คงจะไม่ เพราะผ่านการอบรมจากนายตำรวจปกครองดีดีอย่างพี่มาแล้วเนาะ ^^,

หายไม่สบายไวไวนะคะ :)
เกตุ   
Sun 27 Jul 2008 2:13 [2]

ดีจังเลยปีนี้ส่งคนเพิ่งจบลงใต้น้อยลง เพราะว่าชีวิตเพิ่งเริ่ม และยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องตาย เสียดายคนดีๆ ที่ต้องจากไป ความจริงถ้าส่งพันธมิตรไปก็ดีเนอะ
musub   
Sat 26 Jul 2008 21:15 [1] 
 
The best template from http://www.oblog.cn