สุขสันต์วันเกิด
นรต.รดน้ำพ่อแม่ (เก็บตก)
Hard Reset ชีวิต
สมองดับ
HBD พี่ปิ่น
งดเขียนได
ชีวิตติดกรรม
ขอพระองค์ท่านสุขนิรันดร์เทอญ..
นรต.ชาย - นรต.หญิง - ปฐมบทแห่งจิ๊กซอว์ตัวแรก
โทรศัพท์แห่งความตาย
เทใจให้ Wonder Girls - เมินการเมืองไทย
ร.ต.อ.ดนย์ ชนินทร์เศรษฐ์
สัมมนา - ปราณบุรี
ปลงผมนาค - Jesada Technik Museum
คาถาศักดิ์สิทธิ์จาก 2497 - 2552
น้องปิ่น เด็กลิง - เวรกรรม
พ.ร.ต. - ตรวจ นรต.ปี 3 ฝึกงาน
หลักสูตร ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.)
นรต. บวชฤดูร้อน
หลักสูตรการโดดร่ม
แข็งแกร่ง แต่ไม่แข็งกร้าว..ใครว่าเราแข็งกระด้าง
พิธีพระราชทานกระบี่
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานกระบี่
ซ้อมพิธีพระราชทานกระบี่ วันที่ 5
เรื่องเล็กน้อยนิดมหาศาล
ซ้อมพิธีพระราชทานกระบี่
ภารกิจศุกร์ 13 - เรื่องเศร้าๆ
ภารกิจการฝึก นรต. - พ่อแม่สมมุติ
พิธีประดับยศ - พระบรมราโชวาท
ซ้อมใหญ่พิธีประดับยศ
ส่งเสด็จ - สาบานตนวัดพระแก้ว
จักรดาวสดุดี- เกียรติยศจักรดาว
การอบรมของนายตำรวจปกครอง - การสอบเข้าเป็น นรต.
Memorandum of Our Duty
คุณครูที่รัก
วันเด็ก : แก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน
สวัสดีปีใหม่ 2552
อีสาน - ลาว
ส่งเสด็จฯ


 

 

ช่วงปิดภาคการศึกษาเทอมปลาย  นักเรียนนายร้อยตำรวจแต่ละชั้นปี ต่างก็จะต้องเข้ารับการฝึกหลักสูตรพิเศษต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ  เสริมสร้างความรู้ความสามารถ  เสริมสร้างจิตใจให้เหมาะสมที่จะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร

 

นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ ๑  ต้องเข้ารับการฝึก หลักสูตรต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.)  ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม  ซึ่งเป็นการฝึกพื้นฐานทักษะความเป็นผู้นำหน่วยขนาดเล็ก  ในพื้นฐานของตำรวจตระเวนชายแดน   ในอดีตที่ผ่านมา  ก็ได้ให้ นรต. เข้ารับการฝึกหลักสูตรนี้ตามกองกำกับการฝึก (กฝ) ต่างๆของ ตำรวจตระเวนชานแดน  อย่างเช่น ในอดีต เคยไปรับการฝึกที่ กก.๕ บก.กฝ. ตชด. (เชียงใหม่)

แต่ในช่วงหลายๆปีหลัง  ก็ได้ให้ นรต. เข้ารับการฝึกที่ กก.๗ บก.กฝ. ตชด. (เพชรบุรี)  ซึ่งอาจเป็นเพราะง่ายต่อการเดินทางไปกลับจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

ในความเห็นส่วนตัวของผมแล้ว  ผมอยากให้ นรต. ได้หมุนเวียนกันไปรับการฝึกตาม กก.ต่างๆของ บก.กฝ.  ซึ่งกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ   เพื่อที่ นรต.รุ่นต่างๆ จะได้ศึกษา และคุ้นเคยกับภูมิประเทศของภูมิภาคต่างๆของไทย  เนื่องจากเวลาจบไปทำงานจริงๆแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดน  หรือตำรวจในสถานีตำรวจ  หรือตำรวจหน่วยอื่นๆ  นรต.จะได้คุ้นเคยกับสภาพภูมิประเทศทั้งประเทศ    นอกจากนี้แล้ว  เพื่อที่ให้หน่วยฝึกต่างๆเหล่านั้น  ได้เกิดการตื่นตัวในการเสนอตัวที่จะฝึกนักเรียนนายร้อยตำรวจ  เนื่องจากจะเป็นเกียรติแก่หน่วยฝึกเหล่านั้นเช่นกัน  จะทำให้ นรต. ได้รับการฝึกด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ   ไม่จำเจอยู่ ณ  สถานที่เดียว

 

 

 

ในส่วนของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ ๒  นั้น  ก็จะเข้ารับการฝึกหลักสูตรการโดดร่ม  ที่ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ  ตชด. (ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร)  อ.หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนเมษายน  ครับ 

 

การฝึกหลักสูตรการโดดร่มของ บก.สอ.  ตชด. นั้น  มีหลายรุ่น  และมีสำหรับข้าราชการตำรวจแตกต่างกันไป  แต่สำหรับหลักสูตรการโดดร่มที่ทำการฝึกให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจ นั้น  นอกจากต้องการให้ นรต. ได้มีพื้นฐานในการโดดร่ม  สำหรับการส่งกำลังทางอากาศแล้ว   การฝึกนั้น  ก็นับว่าหนักหนาเอาการทีเดียว  ลำพังการฝึกเพื่อให้สามารถโดดร่มได้นั้น  ความจริงแล้ว  ไม่จำเป็นต้องฝึกหนักเท่ากับที่ทำการฝึกให้แก่ นรต. ก็ได้      แต่โดยหลักการและจุดมุ่งหมายสำคัญของการฝึกหลักสูตรการโดดร่มให้แก่ นรต. นั้น   ต้องการให้ นรต. ได้มากกว่าแค่ ได้โดดร่ม  หรือแค่โดดร่มเป็น ครับ

 

การที่ต้องจัดหลักสูตรการโดดร่มสำหรับ นรต.ให้ต้องรับการฝึกที่หนัก จุดประสงค์สำคัญที่นอกเหนือไปกว่านั้นก็คือ

 

ต้องการเสริมสร้างวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ   ซึ่งสามารถจะไปเป็นผู้นำหน่วยได้ในอนาคต

ต้องการเสริมสร้างสภาพกดดันทางจิตใจ ให้สามารถรองรับสภาพการทำงานที่กดดันในอนาคต

ต้องการเสริมสร้างความเด็ดเดี่ยวทางจิตใจ ในการตัดสินใจ หรือการเผชิญสภาวะคับขันในการทำงาน

 

ก่อนที่จะได้โดดร่มจริงนั้น  นรต.ที่เข้ารับการฝึกจะต้องได้รับการทดสอบร่างกาย (พีทีเทสต์)  ด้วยสกอร์ที่เข้มงวด

หาก นรต.คนไหน เทสต์ไม่ผ่าน  ก็จะไม่ได้เข้ารับการฝึกหลกสูตรนี้   ดังนั้น ในช่วงการเรียนชั้นปีที่ ๒   นรต.จึงต้องได้รับการเสริมสร้างสภาพร่างกายให้แข็งแกร่งทนทาน กันทั้งปี   เพื่อที่ปลายปีจะได้สามารถผ่านการเทสต์ร่างกายเข้ารับการฝึกหลักสูตรการโดดร่ม

 

ก่อนจะเริ่มการฝึกพื้นฐาน  ก็เป็นประเพณีในการรับน้องใหม่เป็นนักเรียนพลร่ม  ซึ่งการรับน้องใหม่ของนักเรียนพลร่มนั้น  หนักหนากว่าการรับน้องใหม่ของ นรต. มากมาย

และในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการโดดร่มจริง  นรต. จะต้องฝึกพื้นฐานในภาคพื้นดินอย่างเข้มข้น และหนักหนาสาหัส

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึก  อย่างที่บอกตอนต้นครับ   และนอกจากนี้แล้ว  การฝึกที่หนักหนาเท่านั้น  ที่จะทำให้ร่างกายแข็งแกร่ง เวลาโดดร่มจริง นรต. จะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บจากการโดดร่มจากเครื่องบิน ลงมาสู่พื้นดินเบื้องล่าง  อย่างเช่น ขาหัก  แขนหัก  เท้าพลิก  ศรีษะฟาดพื้น   หรือคอหัก อะไรประมาณนี้

 

การโดดร่มของนักเรียนนายร้อยตำรวจ  จะต้องทำการโดดจำนวน ๖ ครั้ง (๖ ตุ๊บ)  จึงจะได้ประดับเครื่องหมายปีกร่มเหนือแพรแถบที่หน้าอกข้างซ้ายของเครื่องแบบครับ

 

เครื่องหมายปีกร่มของตำรวจ  เป็นแบบนี้ครับ

 

 หลักสูตรการโดดร่ม

 

เคยเห็นใครๆบางคน ไปซื้อปีกร่มแบบนี้มาติดเครื่องแบบ  โดยที่ตัวเอง ไม่เคยได้รับการฝึกอย่างหนักหนาสาหัส และทรหด เหมือนเช่นที่ นรต. เข้ารับการฝึก    และรวมถึงคนที่ไม่ได้โดดร่มจริงๆเลย  อยากจะบอกว่า  ขอให้พึงสำเหนียกตัวเองด้วยนะ   ไม่มีใครเห็น  ไม่มีใครรู้  แต่ฟ้าดินย่อมรู้  และตัวเองก็รู้ตัวเองดี   หัดละอายใจตัวเองบ้างนะครับ

 

 

สำหรับครูฝึกหลักสูตรการโดดร่มของ นรต. เรียกว่า “ครูร่ม” (ในรูปคือตำรวจในชุดฝึกสวมหมวกสีแดง)   แม้ว่าพวกท่านทั้งหลาย จะเป็นตำรวจชั้นประทวน  แต่สำหรับการฝึกนั้น  ไม่มีคำว่าชั้นสัญญาบัตร กับชั้นประทวนครับ   มีแต่คำว่า “ครู”  กับ  “นักเรียน”    เพราะฉะนั้น  นรต.ที่เข้ารับการฝึก  ก็จะเชื่อฟังคำสั่ง  และให้เกียรติแก่ครูเหล่านี้ทุกๆคน   นอกจากนี้แล้ว  พวกเรานักเรียนนายร้อยตำรวจ  จะถือว่าพวกเขาเป็น “ครู” ของพวกเราตลอดไป   แม้ว่า นรต. จะเติบโตมากมายขนาดไหน  เป็นสารวัตร  เป็นผู้กำกับ  หรือจะเป็นนายพล   เมื่อพวกเราพบปะกับ “ครูร่ม” รุ่นเก่าๆ ที่สั่งสอนพวกเรามา  พวกเราก็จะให้เกียรติด้วยการทำความเคารพ หรืออย่างไทยๆ ก็ยกมือไหว้  ก่อนเสมอ (เว้นแต่คนที่ไม่มีจิตสำนึก)

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

พวกเราถือว่า นอกจากครูร่ม  จะสอนให้พวกเราทำการโดดร่ม  และได้มีเครื่องหมายปีกร่มแห่งความภาคภูมิใจประดับเครื่องแบบของพวกเราตลอดไปแล้ว   ครูร่ม ยังเป็น “ครู”  ที่เคี่ยวเข็ญ และทำให้พวกเราได้มีพื้นฐานจิตใจที่แข็งแกร่ง  มีจิตใจที่ทนทาน  มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ  มีพื้นฐานทางจิตใจหลายๆอย่าง ให้เราสามารถไปเผชิญสภาพชีวิตการรับราชการตำรวจที่แสนจะกดดันได้ตลอดไป จนถึงเกษียณราชการเลยทีเดียว  

 

ที่อื่น ตำรวจชั้นประทวน ทำความเคารพนายตำรวจสัญญาบัตร นายร้อย นายพัน    แต่ที่นี่  พวกเรานายตำรวจปกครองชั้นสัญญาบัตร ไม่ว่าจะผู้หมวด  ผู้กอง  นายร้อย นายพัน  ต่างก็ทำความเคารพ “ครูร่ม” ชั้นประทวนที่เคยฝึกพวกเรา    เพราะว่าเขาคือ “ครู” ครับ

 

 

บังเอิญปีนี้ ผมเองไม่ได้ไปตรวจเยี่ยม นรต. ในช่วงการฝึกภาคพื้นดินที่แสนทรหด  รวมถึงในวันทำการโดดร่มจริง  (ของผลัดแรก)  จึงขออนุญาตนำภาพการฝึกจริงของปีก่อนๆ มาให้ได้รับชมบรรยากาศการฝึกครับ

 

ฝึกกันที่นี่แหละ "ค่ายนเรศวร"

(ตำรวจพลร่ม บก.สนับสนุนทางอากาศ  ตชด.)

ที่ผู้กองแคน กับหมวดตี้ ทำงานครั้งสุดท้าย

หลักสูตรการโดดร่ม

 

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

 

พี่ๆน้องๆ นายตำรวจปกครอง ร่วมกันควบคุมการฝึกของ นรต.ตลอดหลักสูตร

หลักสูตรการโดดร่ม

 

การทดสอบร่างกาย ก่อนการเข้ารับการฝึก

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

 

บรรยากาศรับน้องนักเรียนพลร่มใหม่ เหนื่อยๆๆ แต่ สบายๆๆ

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

กลิ้งอย่างสบายๆๆ

หลักสูตรการโดดร่ม

 

นี่ก็สบาย

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

ยังยิ้มได้ แสดงว่าสบายๆๆ

หลักสูตรการโดดร่ม

 

สนุกสนานกันใหญ่ครับ

หลักสูตรการโดดร่ม

 

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

 

ภาพบางส่วนของบรรยากาศการฝึกในแต่ละวัน

ฝึกโดดหอบ่อยๆ ให้คุ้นเคยก่อนการโดดจากเครื่องจริง

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

การฝึกสถานี บ.จำลอง  เพื่อฝึกการโดดออกจากเครื่องบิน

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

 

กิจกรรมพักผ่อนจิตใจช่วงพักเบรค ระหว่างการฝึกทุกๆวัน

หลักสูตรการโดดร่ม

 

ท่านี้ บ่อยจนหนังหัวลอกไปหลายรอบ จนจะไม่เหลือให้ลอก

(เสียดายตอนผมฝึก ไม่ได้เก็บหนังหัวตัวเองไว้เป็นที่ระลึก)

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

ออเดิร์ฟ ก่อนมื้อเที่ยงทุกๆวันครับ

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

กิจกรรมพักผ่อน เพื่ออบผิวให้ดำเนียนๆ แม้กระทั่ง ซันบล็อค ก็เอาไม่อยู่

หลักสูตรการโดดร่ม

 

ท่าพักเหนื่อย ก่อนกินข้าวเที่ยงทุกวัน

หลักสูตรการโดดร่ม

 

นี่ก็ท่าพักเหนื่อยก่อนมื้อเที่ยงเช่นกัน

หลักสูตรการโดดร่ม

 

ฝึกมาแสนสาหัส เพื่อรอวันนี้ วันโดดร่มจริง

หลักสูตรการโดดร่ม

 

นายตำรวจที่เป็นผู้โดดร่มนำ ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อนขึ้นเครื่อง

หลักสูตรการโดดร่ม

 

ครูร่ม (พลร่มหญิง) ช่วยตรวจสอบอุปกรณ์ให้ นรต. ก่อนขึ้นเครื่อง

หลักสูตรการโดดร่ม

 

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

เครื่องบินสำหรับโดดร่มมี ๒ แบบ คือ คาซ่า และแบบ บ.ช็อต

ส่วนในยุคโบราณใช้เครื่อง "คาริบู" ในการโดดร่มครับ

(ไม่รู้จำผิดหรือเปล่า  ถ้าผิดต้องขออภัย)

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

นรต. ทยอยขึ้นเครื่อง

หลักสูตรการโดดร่ม

 

บรรยากาศบนเครื่องบิน กับครูร่ม ก่อนจะโดด

หลักสูตรการโดดร่ม

 

"สู้ว้อยยย"

หลักสูตรการโดดร่ม

 

 

Stand The Door

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

ลอยละลิ่ว

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

ปลิวละล่อง

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

 

"เหิรฟ้า"

หลักสูตรการโดดร่ม

 

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

ทยอยกันลงมาเรื่อยๆ

หลักสูตรการโดดร่ม

 

ลงใกล้ถึงพื้น ต้องลงด้วยท่าตามที่ซ้อมมา ไม่งั้น "ขาหัก" แน่ๆ

หลักสูตรการโดดร่ม

 

ลงมาสู่พื้นด้วยความปลอดภัย ฝึกมาดีทำให้ แขนขาไม่หัก หัวไม่น็อคพื้น ไม่สลบ

หลักสูตรการโดดร่ม

 

ลงต้นไม้ก็มี (ลมมันแรง)

หลักสูตรการโดดร่ม

 

โดดร่มเสร็จ ก็มาพับเก็บร่มเอง  สำหรับใช้โดดในวันต่อไป

หลักสูตรการโดดร่ม

 

โดดร่มครบ ๖ ตุ๊บ ก็ได้รับการประดับเครื่องหมาย "ปีกร่ม" พร้อมประกาศนียบัตร

หลักสูตรการโดดร่ม

 

 

"ปีกร่ม" คือรางวัลของความมานะอดทน ที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อ แรงกาย (และหนังหัว)

ไม่ใช่ว่าจะไปหาซื้อมาติดเองเอาได้ดื้อๆ

 

หลักสูตรการโดดร่ม

 

 

“เกียรติยศ นี้ พวกเราเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจ

... มิไช่ เอาไว้ เพื่อไปทำร้ายประชาชน”

 

 

  

 ป.ล.

 

++ การโดดร่มในประเทศไทยครั้งแรก เป็นการโดดร่มของตำรวจพลร่มครับ  เป็นเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศที่ห้ามไม่ให้วางกำลังทหารในเขตชายแดน  รัฐบาลไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกา จึงได้ฝึกให้ “ตำรวจตระเวนชายแดน” มีการโดดร่มเป็นครั้งแรก  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในบริเวณชายแดนได้แทนทหาร มีอำนาจจับกุมได้ (เพราะเป็นตำรวจ)  และสามารถทำงานในถิ่นดงดิบ หรือทุรกันดารบริเวณเขตแดน ได้แทนข้าราชการพลเรือนอื่นๆ   รั้วของชาติจริงๆ จึงน่าจะเป็น ตชด. นะ

++ เห็น นรต. ฝึกกันหนักอย่างนี้  อย่าตั้งคำถามนะว่าฝึกไปเพื่ออะไร  คำตอบอยู่ข้างบนแล้ว

++ ท่าบางท่า กรุณาอย่าเอาไปลอกเลียนแบบนะครับ  อาจถึงตายได้เลย  ที่เห็นในภาพนั้น ได้รับการฝึกฝนความทนทานแข็งแกร่งมาอย่างดีแล้วเท่านั้น จึงจะไม่เป็นอันตราย

++ ถามว่าหนักๆแบบนี้  จะทำให้นายตำรวจที่จบไป เป็นคนแข็งกระด้าง หรือชอบใช้อำนาจบาตรใหญ่กับประชาชนมั้ย

ขอบอกว่า ไม่เกี่ยวกัน  การฝึกร่ม ต้องการฝึกความอดทน  ฝึกการตัดสินใจในสภาวะคับขัน  ฝึกวุฒิภาวะเพื่อให้สามารถเป็นผู้นำหน่วยได้   ฝึกความทนทานต่อความกดดันและเหนื่อยยากตรากตรำ   เพื่อไปตรากตรำทำงานรับใช้ประชาชนครับ 

ยังมีอีกมากมายกิจกรรมที่ใช้หลอมให้ นรต. ให้เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน  สุภาพ  มีเมตตา และเข้าใจเห็นใจประชาชน ขอให้ไปอ่านไดอารี่วันก่อนนี้ครับ

++ ส่วนตำรวจคนไหนจบไปแล้วจะไปกร่าง  วางอำนาจ แข็งกระด้าง  มันคงเป็นเพราะ “สันดาน” และ “กรรมพันธุ์” แล้วล่ะครับ

 

 

 ** (ภาพบางภาพเครดิตจากเวปไซต์ นรต.รุ่น ๖๐ www.pran-60.com และเวปไซต์  www.rpcafamily.com ครับ)

 

     Share


หลักสูตรการโดดร่ม

<< แข็งแกร่ง แต่ไม่แข็งกร้าว..ใครว่าเราแข็งกระด้างนรต. บวชฤดูร้อน >>

Posted on Wed 4 Mar 2009 8:54
ดูแล้วฝึกหนักมากเลยนะค่ะ

กว่าจะเรียนจบก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ

คนที่จะมาเรียนคงต้องมีใจรักก่อน

ไม่อย่างนั้นก็คงจะเรียนไม่ได้

ไว้จะตามเก็บอ่านย้อนหลังนะค่ะ

ช่วงนี้ยุ่ง ๆ กับเรื่องของน้ำหอมอ่ะค่ะ ^^
chiffonsweet.diaryclub.com   
Thu 5 Mar 2009 20:24 [6]

เอ่อ... อึ้ง


เคยไปดูงานของพวกเหล่าทัพ

ก็เคยเห็นวิดิทัศน์ การฝึกคล้ายๆแบบนี้อ่ะครับ

ก็เพิ่งรู้ว่าตำรวจก็หนักไม่แพ้ทหารเลย

เหตุการณ์บ้านเมือง พลาดอะไรก็โทษตำรวจ
ทั้งที่เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงก็รุ้ๆกัน

เปนกำลังใจให้ครับ..ตำรวจไทย


**ปล. ถ้าผมมีโอกาศได้ฝึกแบบนี้คงน่าภูมิใจ

ร่างกาย+สุขภาพไม่เอื้ออำนวยตั้งแต่เด็ก


รอเรียนจบก่อนแล้วค่อยว่ากันกับอนาคตที่น่าภูมิใจในเรื่องอื่นๆ >"<
jokeboraan.diaryclub.com   
Wed 4 Mar 2009 22:27 [5]

ขอบคุณสำหรับคอมเม้นท์นะคะ แอบอ่านไดนี้มานานแล้วแหละ แต่ไม่เคยคอมเม้นท์เลย ฉะนั้นวันนี้ก็ขอแสดงตนเสียหน่อยค่ะ ^^

ตอนไปเที่ยวหัวหินผ่านค่ายนเรศวรด้วยค่ะ ยังหันไปบอกเพื่อนเลยว่าชั้นเคยมาโดดร่มที่นี่ด้วยนะ ซักพักนึกได้หันไปบอกใหม่ โทษที โดดหอว่ะ ไม่ใช่โดดร่ม โดดร่มนั่นมันโดดเรียน ฮากันทั้งรถ 555
envacance.diaryclub.com   
Wed 4 Mar 2009 18:01 [4]

เห็นแล้วสนุกแทนเลยนะคะ แหะ แหะ

คี่ๆๆๆๆๆ เห็นน้อง นรต แก้เสื้อด้วย ชอบบบบบ..........

สู้นะคะพี่วัฒน์....อย่าเครียดคะ
callalily.diaryclub.com   
Wed 4 Mar 2009 9:31 [3]

วันนี้ขอปรบมือให้ค่ะ
ที่นี่แหละที่บ่มเพาะคนดีๆๆให้เราได้รู้จักกัน ได้เห็นการฝึกแล้วสมที่พวกคุณคือผู้กล้าค่ะ
ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างที่เห็นๆมาก็ออกสู่สนามรบไม่ได้แน่ๆ
ขอบคุณ ค่ายนเรศวร
ขอบคุณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพรานนะค่ะ
ขอบคุณ นายตำรวจปกครองแสนใจดี ที่ได้นำเรื่องดีๆแบบนี้มาบอกเล่าเรื่องราวและเบื่องหลังที่เราไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลยอ่ะ ให้เราได้รู้ว่าพวกท่านเหนื่อยขนาดไหน...
รักตำรวจ และตำรวจตชด แห่งค่ายนเรศวรจังเลยค่ะ
จุ๊ฟ จุ๊ฟๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
usausa.diaryclub.com   
Wed 4 Mar 2009 8:25 [2]

ความมานะ อดทน ล้วนๆเลยคะ

หนูเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจตำรวจ

เพราะตำรวจ ทำดีแค่เสมอตัว ทำชั่วก็โดนด่า

เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความเสียสละ ความอดทนและ ความพยายาม มากๆเลยคะ เป็นกำลังใจให้ตำรวจทุกนายคะ
yeepoon   
Wed 4 Mar 2009 8:22 [1]